• Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

    • Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd,
      dla których brakuje słów.

      Jan Paweł II
    • Przyszłość zaczy­na się dzi­siaj,
      nie jutro.

      Jan Paweł II
    • Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu!

      Jan Paweł II
    • Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością

      Jan Paweł II
    • Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.

      Jan Paweł II
    • Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.

      Jan Paweł II
    • Przyjazna atmosfera
    • Edukacyjne wycieczki terenowe
    • Małe klasy
    • Ciekawe zajęcia pozalekcyjne
    • Konkursy tematyczne
    • Spotkania integracyjne
    • Równe traktowanie uczniów
    • Wycieczki tematyczne
    • Indywidualne podejście do ucznia
  • Kontakt

    • Adres

      ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156
      91-170 Łódź

    • Telefon i E-mail

      Telefon: 42 613-18-60
      Fax: 42 613-18-65
      sp@katolik.edu.pl
      promocja@katolik.edu.pl

    • Godziny pracy sekretariatu

      Poniedziałek-Piątek
      8.00 – 15.30

    • Nr konta Szkoły

      PeKaO S.A. O/Łódź: 14 1240 1545 1111 0000 1168 0327