Nauczyciele

 • Dyrekcja

  • ks. dr Marcin Czajkowski
   Dyrektor
   • Doktor Filozofii UNAV, Hiszpania
   • Magister Teologii UKSW, Warszawa
  • mgr Małgorzata Szymańska
   Wicedyrektor, Język niemiecki
   • Magister Filologii Germańskiej UŁ oraz Humboldt-Universität
    w Berlinie
   • egzaminator gimnazjalny w OKE,
   • egzaminator maturalny w OKE
   • kursy doskonalące
    w Wyższej Szkole Pedagogicznej
    w Poczdamie
    i Uniwersytecie w Tybindze
 • Zespół nauczania początkowego

  • mgr Dorota Gawron
   Nauczyciel świetlicy
   • Magister Filologii Klasycznej UŁ
   • Studia podyplomowe – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i nauczanie przedszkolne – WSZ „Edukacja” Wrocław
  • mgr Katarzyna Piątkowska
   Nauczanie początkowe, Nauczyciel wspomagający
   • Magister Wydziału Nauk o Wychowaniu / Edukacja przez sztukę, UŁ
   • Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu- Pedagogika Wieku Dziecięcego i Muzyka
   • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia podyplomowe
  • mgr Katarzyna Słowikowska
   Nauczanie początkowe
   • Magister Pedagogiki Wieku Dziecięcego, UŁ, Wydział Nauk o Wychowaniu
   • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego
 • Zespół humanistyczny

  • mgr Magdalena Formejster
   Historia, Wiedza o społeczeństwie
   • Magister Historii UŁ, Etnografii UŁ i Geografii UŁ,
   • egzaminator maturalny z wiedzy o społeczeństwie w OKE,
   • egzaminator maturalny z historii w OKE,
   • ukończony roczny kurs Chrześcijański Wychowawca.
  • mgr Dorota Brzeska-Łasek
   Plastyka
   • Magister Wydziału Grafiki i Malarstwa, Wydział Sztuk Wizualnych w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi.
   • Twórczość w zakresie grafiki użytkowej i warsztatowej.
  • S. M. Dolorosa - Bożena Sowa
   Religia
   • Mgr Pedagogiki Chrześcijańskiej, specjalność Pedagogika Specjalna, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
   • Studium Wychowania Przedszkolnego
   • Studium Katechetyczne

    

  • mgr Dorota Smolarek–Dąbrowska
   Muzyka
   • Magister Pedagogiki
    w zakresie wychowania muzycznego, UŁ, Wydział Nauk o Wychowaniu.
  • mgr Małgorzata Krymarys
   Język polski
   • Magister Filologii Polskiej UŁ,
   • absolwentka Kolegium Nauczycielskiego
    w Łowiczu,
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
  • mgr Joanna Marlicka
   Język polski
   • Magister Filologii Polskiej  UŁ,
   • studia podyplomowe
    z wiedzy o kulturze Wydział Filologiczny UŁ,
   • egzaminator maturalny
    w OKE (funkcja lidera grupy egzaminatorów),
   • współpraca z Polskim Towarzystwem Dysleksji
  • dr Tomasz Rosiński
   Historia, Wiedza o społeczeństwie
   • doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, UŁ
   • magister Wydziału Filozoficzno-Historycznego ze specjalizacją nauczycielską, UŁ
  • ks. Paweł Bogusz
   Religia
   • Magister Wydziału Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
   • Studia licencjackie, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
  • mgr Adrianna Kołakowska-Grudzińska
   Psycholog
   • Magister Wydziału Psychologii UŁ
   • Kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży
   • Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Centrum CBT w Warszawie
  • mgr Monika Brzezińska
   Język polski, Historia
   • Magister Wydziału Filologii Polskiej UŁ
   • Studia podyplomowe z historii, UŁ
   • Kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa
  • mgr Agnieszka Socha
   Język polski
   • Magister Wydziału Filologii Polskiej, UŁ
   • egzaminator maturalny w OKE
 • Zespół matematyczno - przyrodniczy

  • mgr inż. Bożenna Gorąca
   Fizyka
   • Wydział Elektryczny PŁ
   • Studia podyplomowe
    z fizyki i informatyki UŁ
   • egzaminator maturalny OKE
  • mgr inż. Adam Grudziński
   Informatyka
   • Absolwent Politechniki Łódzkiej
   •  Studia Podyplomowe – Inżynierskie zastosowania informatyki
   •  Studia Podyplomowe – Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne
   •  Studia Podyplomowe UŁ Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej – Nauczanie Fizyki i Matematyki
   •  Cisco Networking Academy cerftyfikat – CCNA i CCNA instruktor
   •  Microsoft IT Academy – certyfikat Microsoft Certificate of Excellence – Microsofty Certified Profesisional
  • mgr Iwona Jóźwiak
   Biologia
   • Magister biologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UŁ
   • studia podyplomowe- Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
   • egzaminator maturalny w OKE
   • animator metody projektów w gimnazjum
  • mgr Agnieszka Rymarz
   Matematyka, Matematyka w zastosowaniach
   • Magister Wydziału Matematyki UŁ
   • egzaminator maturalny w OKE
   • animator metody projektów
  • mgr Jolanta Schilling
   Matematyka, Matematyka w zastosowaniach
   • Magister Wydziału Matematyki UŁ
   • Magister Wydziału Teologicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
   • Studia Podyplomowe w zakresie zastosowania informatyki, Politechnika Łódzka
   • egzaminator maturalny w OKE
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
  • mgr Beata Wojciechowska
   Matematyka, Matematyka w zastosowaniach
   • Magister Matematyki UŁ, sekcja nauczycielska
   • egzaminator maturalny w OKE
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
   • egzaminator w systemie  „e-ocenianie”
  • mgr Agata Majchrzak
   Chemia, Przyroda
   • Magister Wydział Fizyki i Chemii, UŁ
   • studia podyplomowe z Chemii, UŁ
   • egzaminator maturalny w OKE
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
   • studia podyplomowe Przyroda w Liceum, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
   • animator metody projektów
  • mgr Mariola Santy
   Geografia
   • Magister Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi, na kierunku geografia nauczycielska, UŁ
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
   • egzaminator maturalny w OKE
   • studia podyplomowe z WOS-u
   • animator metody projektów w gimnazjum
  • Krzysztof Żurkiewicz
   Nauka gry w szachy
   • Licencjat – Studia pedagogiczne na Wydziale Nauk o Wychowaniu na specjalności Kultura Fizyczna i Zdrowotna
   • Instruktor nauki gry w szachy
   • Instruktor narciarstwa alpejskiego
  • mgr Agnieszka Kędzierska
   Matematyka, Informatyka
   • Magister Wydziału Matematyki UŁ
   • Studia podyplomowe – technologia informacyjna i informatyka
  • mgr Andrzej Olczyk
   Fizyka
   • Magister Wydziału Fizyki UŁ
   • Studia podyplomowe z techniki oraz matematyki
   • Egzaminator maturalny w OKE
 • Zespół języków obcych

  • mgr Mirosława Stańczyk
   Język francuski
   • Magister Filologii Romańskiej , UŁ, ze specjalnością nauczycielską i półspecjalizacją w zakresie języka włoskiego,
   • egzaminator maturalny w OKE,
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
  • mgr Joanna Dyniak
   Język angielski, Język angielski w biznesie
   • Magister Filologii Angielskiej UŁ
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
   • egzaminator maturalny w OKE
   • trener Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
  • mgr Aleksandra Kuna
   Język angielski, Język angielski w biznesie
   • Magister Filologii Angielskiej UŁ
   • podyplomowe studium kształcenia tłumaczy UW
   • podyplomowe studia z zakresu europeistyki UJ
   • egzaminator gimnazjalny
   • egzaminator maturalny
   • trener Odysei Umysłu
  • mgr Małgorzata Dąbrowska
   Język angielski, Język angielski w biznesie
   • Magister Wydziału Filologii Angielskiej UŁ
   • egzaminator maturalny w OKE
   • Kurs w zakresie Profilaktyki Uzależnień
  • mgr Danuta Rokicka – Walczak
   Język angielski, Język angielski w biznesie
   • Magister Filologii Angielskiej UŁ
   • Magister Ekonomii UŁ
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
   • egzaminator maturalny w OKE
  • mgr Alicja Żmudzka
   Język niemiecki
   • Magister Filologii Germańskiej UŁ
   • egzaminator maturalny w OKE
  • mgr Magdalena Kępa-Jakubiec
   Język niemiecki
   • Magister Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, kierunek germanistyka, UW
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
   • egzaminator maturalny w OKE
  • mgr Małgorzata Bednarska
   Język niemiecki
   • Magister Filologii Germańskiej na wydziale Lingwistyki Stosowanej i Studiów Wschodniosłowiańskich UW
   • egzaminator maturalny w OKE
  • mgr Agnieszka Polak
   Język francuski, Nauczyciel świetlicy
   • Magister Filologii Romańskiej UŁ ze specjalizacją z języka włoskiego, UŁ
   • egzaminator maturalny w OKE
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
   • egzaminator w kuratoryjnym Wojewódzkim Konkursie Języka Francuskiego
  • mgr Sylwia Kościuk
   Język niemiecki
   • Magister Filologii Niemieckiej, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
   • Magister Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
  • mgr Adriana Tellez Garcia
   Język hiszpański
   • Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas in Altamira, Tamaulipas, Mexico
   • Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Pedagogiczne (w trakcie) – Uczelnia Nauk Społecznych ( UNS ) w Łodzi
  • mgr Ewa Ziołańska
   Język angielski, Język angielski w biznesie
   • Magister Wydziału Filologii Angielskiej UŁ
   • egzaminator maturalny w OKE (funkcja lidera grupy egzaminatorów)
   • egzaminator gimnazjalny w OKE (funkcja lidera grupy egzaminatorów)
   • Kurs w zakresie Profilaktyki Uzależnień
 • Zespół nauczycieli W-F

  • mgr Ludwik Sikorski
   Wychowanie Fizyczne, Wychowanie prozdrowotne
   • Magister Pedagogiki Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, UŁ
   • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – Łódź, licencjat
   • Instruktor: pływania, koszykówki, triathlonu
   • Ratownik WOPR
   • Laureat ogólnopolskiego konkrusu Lider Animator
  • mgr Antoni Krymarys
   Wychowanie Fizyczne, Wychowanie prozdrowotne
   • Magister Sportu AWF Poznań
   • Trener drugiej klasy piłki siatkowej
   • Instruktor: gimnastyki sportowej, pływania, lekkiej atletyki, piłki koszykowej, piłki nożnej, piłki ręcznej
   • Ratownik WOPR
  • mgr Michał Krymarys
   Wychowanie Fizyczne, Wychowanie prozdrowotne
   • Magister Wydziału Nauk o Wychowaniu, UŁ
   • Instruktor: piłki siatkowej, pływanie
   • TRENER w Stowarzyszeniu ŁKS – Siatkówka Żeńska- Juniorki
   Osiągnięcia:

   – Mistrzostwo Polski Seniorów w Siatkówce Plażowej w 2006r.
   – 4 miejsce w Mistrzostwach Polski w Siatkówce Plażowej w 2003r.
   – 5 miejsce w Mistrzostwach Polski w Siatkówce Plażowej w 2007r i 2008r.
   – Kadra Polski w Siatkówce Plażowej 2001 – 2007r.
   – Wielokrotny zwycięzca turniejów eliminacyjnych Mistrzostw Polski z cyklu Beachball
   – Dwunastokrotny udział w prestiżowych turniejach międzynarodowych „Swatch FIVB Worldtour”
   – Brązowy medalista Akademickich Mistrzostw Europy Tallin 2005
   – Wielokrotny medalista i Mistrz Akademickich Mistrzostw Polski

    

  • mgr Aleksandra Dziubałtowska
   Wychowanie Fizyczne, Wychowanie prozdrowotne
   • Magister Pedagogiki Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego UŁ
   • instruktor Lekkiej Atletyki
   • licencjonowany sędzia sportowy Lekkiej Atletyki
  • mgr Michał Stępniewski
   Wychowanie Fizyczne, Wychowanie prozdrowotne
   • Magister Wydziału Nauk o Wychowaniu,specjalność: pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
   • Instruktor: kulturystyki, pływania
  • mgr Dominika Leniart
   Wychowanie Fizyczne, Edukacja dla Bezpieczeństwa
   • Magister Pedagogiki UŁ specjalność: Wychowanie fizyczne
   • WSHE podyplomowe: specjalność: Edukacja do bezpieczeństwa
   • CKK podyplomowe: specjalność: Dietetyk