Warunki rekrutacji

 • Warunki przyjęcia do Szkoły Podstawowej

  Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów i druków szkoły:

  Przyjęcia do klasy pierwszej:

  • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • karta zgłoszenia dziecka
  • dwa zdjęcia
  • umowa o kształcenie dziecka w Katolickiej Szkole Podstawowej (2 egzemplarze)

  Przyjęcia do klasy czwartej i wyższej:

  • Średnia ocen min. 4,0 z wszystkich przedmiotów
  • Zachowanie minimum dobre
  • karta zgłoszenia dziecka
  • dwa zdjęcia
  • umowa o kształcenie dziecka w Katolickiej Szkole Podstawowej (2 egzemplarze)

  Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub z internetowej strony szkoły - "Pliki do pobrania".

  Rozmowy kwalifikacyjna - prosimy umawiać się przez sekretariat szkoły.

  Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 350 zł po rozmowie kwalifikacyjnej.
  Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

  Link do strony MEN z informacjami dotyczącymi Rekrutacji 2019/2020:

  https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

  Decyzja o przyjęciu zostanie podjęta po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w obecności rodziców (opiekunów prawnych)!
  Przyjmowanie kandydatów zakończymy z chwilą wyczerpania limitu miejsc!

 • Pliki do pobrania