Warunki rekrutacji

  • Warunki przyjęcia do Szkoły Podstawowej

    Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów i druków szkoły:

    Przyjęcia do klasy pierwszej:

    • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
    • karta zgłoszenia dziecka
    • dwa zdjęcia
    • umowa o kształcenie dziecka w Katolickiej Szkole Podstawowej (2 egzemplarze)

    Przyjęcia do klasy czwartej i wyższej:

    • Średnia ocen min. 4,0 z wszystkich przedmiotów
    • Zachowanie minimum dobre
    • karta zgłoszenia dziecka
    • dwa zdjęcia
    • umowa o kształcenie dziecka w Katolickiej Szkole Podstawowej (2 egzemplarze)

     

     

     

    Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub z internetowej strony szkoły - "Pliki do pobrania".

    Rozmowy kwalifikacyjna - prosimy umawiać się przez sekretariat szkoły.

    Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 350 zł po rozmowie kwalifikacyjnej.
    Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

    Decyzja o przyjęciu zostanie podjęta po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w obecności rodziców (opiekunów prawnych)!
    Przyjmowanie kandydatów zakończymy z chwilą wyczerpania limitu miejsc!

  • Pliki do pobrania