Nauczyciele i pracownicy

Dyrekcja szkoły

ks.dr Marcin Czajkowski
dyrektor
 • Doktor Filozofii UNAV, Hiszpania
 • Magister Teologii UKSW, Warszawa
 • Zainteresowania/hobby: Słowo Boże (naprawdę), turystyka rowerowa, Linux
mgr Monika Brzezińska
wicedyrektor,
język polski, historia
 • Magister Wydziału Filologii Polskiej UŁ
 • Studia podyplomowe z historii, UŁ
 • Studia podyplomowe „Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu”, UNS, Łódź
 • Kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa
 • Egzaminator OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty


Zespół nauczania początkowego

mgr Justyna Maksym
edukacja wczesnoszkolna
 • Magister Wydziału Nauk Społecznych: Pedagogika o specjalizacji psychopedagogika specjalna z logopedią, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Licencjat Logopedii z audiologią, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Studia podyplomowe. Przygotowanie pedagogiczne, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Studia podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Studia podyplomowe. Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów, Uniwersytet Łódzki
 • Nauczyciel MathRiders – kurs kwalifikacyjny
 • Zainteresowania/hobby: turystyka górska i rowerowa, psychologia emocji i motywacji, literatura, rękodzieło artystyczne.

mgr Katarzyna Piątkowska
edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
 • Magister Wydziału Nauk o Wychowaniu / Edukacja przez sztukę, UŁ
 • Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu- Pedagogika Wieku Dziecięcego i Muzyka
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia podyplomowe
 • Mediator szkolny – kurs kwalifikacyjny
 • Zainteresowania/hobby: taniec, fitness, rower


mgr Justyna Sajpelt
edukacja wczesnoszkolna
 • Magister Edukacji wczesnoszkolnej
 • Kursu szkolnego I-III Polskiego Instytutu Montessori
 • Zainteresowania/hobby:  pasja to literatura, teatr i długie spacery


mgr Anita Janiszewska-Osiej
nauczyciel wspomagający
 • Magister kierunku Wychowanie fizyczne AWF – Gdańsk
 • Fizjoterapia- studia licencjackie – PWSZ Konin
 • Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika OUPIS
 • Studia podyplomowe – Nauczanie plastyki i techniki LWNOZ
 • Terapia ręki – I i II stopnia
 • Zainteresowania/hobby: turystyka, żeglarstwo, narciarstwo, lekkoatletyka, tworzenie rzeczy z miłości do tworzenia
mgr Justyna Florczak
psycholog
 • Magister kierunku Psychologia UŁ
 • Zainteresowania/hobby: filmy kostiumowe, powieści historyczne


mgr Paulina Ogińska
pedagog
 • Studia wyższe na Wydziale Nauk o Wychowaniu kierunek Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza, UŁ
 • Studia podyplomowe z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • Studia podyplomowe – doradztwo zawodowe
 • Kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika,
 • Kursy: mediacje rodzinne, Stosowana Analiza Zachowania, terapia ręki, Trening Umiejętności Społecznych
 • Zainteresowania/hobby: długie wędrówki, wycieczki rowerowe

mgr Magdalena Orzechowska
edukacja wczesnoszkolna

 • Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej – WSZiP
 • Podyplomowe studia z zakresu Organizacja i Zarządzanie w Oświacie
 • Ważne kursy: Kurs Porozumienia Bez Przemocy w Szkole, Kurs Biegłego Czytania Metodą Zaangażowania Emocjonalnego oraz Technik Naturalnego Uczenia, Asertywność w pracy nauczyciela, Neurodydaktyka- Jak uczyć, by nauczyć?, Kłótnie dzieci w duchu NVC, Uczenie się, a integracja sensoryczna, Afazja- przyczyny, diagnoza, terapia, Jak mówić do dzieci i młodzieży z autyzmem?, 
 • Zainteresowania/hobby i pasje: psychologia, rozwój osobisty, muzyka


Zespół humanistyczny

mgr Joanna Marlicka
język polski

 • Magister Filologii Polskiej  UŁ
 • Studia podyplomowe z wiedzy o kulturze Wydział Filologiczny UŁ
 • egzaminator maturalny i 8-klasy w OKE 
 • Zainteresowania/hobby: literatura, film, psychologia

dr Tomasz Rosiński
historia, wiedza o społeczeństwie
 • Doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, UŁ
 • Magister Wydziału Filozoficzno-Historycznego ze specjalizacją nauczycielską, UŁ
 • Studia podyplomowe – Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Studia podyplomowe – Podstawy przedsiębiorczości
 • Zainteresowania/hobby: puzzle, średniowieczna Polska, polityka krajowa i przemiany społeczne na świecie (popkultura)


mgr Magdalena Formejster
historia, wiedza o społeczeństwie

 • Magister historii, UŁ
 • Magister geografii, UŁ
 • kurs Chrześcijański Wychowawca.
 • egzaminator maturalny z historii i z WOS-u w OKE
 • Zainteresowania/hobby: podróżowanie, fotografia

mgr Dorota Brzeska-Łasek
plastyka
 • Magister Wydziału Grafiki i Malarstwa, Wydział Sztuk Wizualnych w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi.
 • Podyplomowe studia z zakresu muzyki
 • Zainteresowania/hobby: malarstwo, grafika, fotografia


mgr Agnieszka Socha
język polski
 • Magister Wydziału Filologii Polskiej, UŁ
 • Egzaminator maturalny w OKE
 • Zainteresowania/hobby: sztuka, literatura, sport
Anna Trzeciak
religia
 • UKSW Warszawa, kierunek teologia, specjalność nauczycielsko-katechetyczna
 • Instruktor ZHR
 • Zainteresowania/hobby: jazda na rowerze, pasje-drugi człowiek „Kochać i rozumieć”


mgr Joanna Pomykalska
język polski, nauczyciel wspomagający

 • Magister Wydziału Filologii Polskiej UŁ
 • Studia podyplomowe „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu”

mgr Małgorzata Dębska
język polski
 • Magister Wydziału Filologii Polskiej UŁ
 • Zainteresowania/hobby: gotowanie w towarzystwie dobrego serialu lub ulubionej muzyki – od arii operowych po hity wszech czasów


mgr Mirosław Stańczak
muzyka

 • Mgr Sztuki. Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale wykonawstwa instrumentalnego i wokalno – aktorskiego
 • Absolwent studium pedagogicznego Akademii Muzycznej

mgr Monika Brzezińska
wicedyrektor,
język polski, historia

 • Magister Wydziału Filologii Polskiej UŁ
 • Studia podyplomowe z historii, UŁ
 • Studia podyplomowe „Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu”, UNS, Łódź
 • Kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa
 • Egzaminator OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty


Zespół matematyczno – przyrodniczy

mgr Iwona Jóźwiak
biologia

 • Magister biologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UŁ
 • Studia podyplomowe- Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, PŁ
 • Egzaminator maturalny w OKE
 • Kurs Esperanto
 • Zainteresowania/hobby: podróże, dobra książka, kino, teatr

mgr Agata Majchrzak
chemia, przyroda
 • Magister Wydział Fizyki i Chemii, UŁ
 • Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, UŁ
 • Studia podyplomowe z Chemii, UŁ
 • Studia podyplomowe Przyroda w Liceum, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Egzaminator maturalny w OKE
 • Animator metody projektów
 • Zainteresowania/hobby: podróże


mgr Monika Bogusławska
matematyka, matematyka w zastosowaniach

 • Magister Matematyki, UŁ
 • Egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki
 • Egzaminator w zakresie egzaminu ósmoklasisty z matematyki
 • Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki specjalnej z pedagogiką wspierającą, WSGK
 • Zainteresowania/hobby: spacery, pływanie

mgr Agnieszka Rymarz
matematyka, matematyka w zastosowaniach
 • Magister Wydziału Matematyki, UŁ
 • Egzaminator maturalny w OKE


Wojciech Melson
matematyka

 • Licencjat – Matematyka nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki, UŁ
 • Zainteresowania/hobby: motocykle, ścianka wspinaczkowa

mgr Andrzej Olczyk
fizyka
 • Magister Wydziału Fizyki, UŁ
 • Studia podyplomowe z techniki oraz matematyki
 • Egzaminator maturalny w OKE
 • Zainteresowania/hobby: jazda rowerem, piesze wycieczki


mgr Paulina Piesiakowska
geografia

 • Magister Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Studia podyplomowe z Wiedzy o Społeczeństwie, UL
 • Studia podyplomowe z Edukacji Regionalnej, UŁ
 • Studia podyplomowe z Ochrona Środowiska na Politechnice Łódzkiej
 • Egzaminator maturalny OKE
 • Inne osiągnięcia: Wyróżnienie w konkursie „Ekobelfer” org. przez WFOŚ i GW
 • Zainteresowania/hobby: podróże, gra na gitarze, czytanie książek podróżniczych i sci fiction

mgr inż. Przemysław Śmiechowicz
informatyka, technika
 • Magister Wychowania technicznego, WSP Częstochowa
 • Inżynier Wydziału Informatyka. Modelowanie i sztuczna inteligencja, WSHE Łódź
 • Studia Podyplomowe – Informatyka, PŁ
 • Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą, UŁ
 • Inne osiągnięcia: II miejsce w Polsce w Konkursie „Młody innowator” org. NOT i MEN
 • Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości IWIS,
 • Zainteresowania/hobby: turystyka górska, innowacje techniczno-informatyczne, antyki, renowacja drewnaZespół języków obcych

mgr Małgorzata Bednarska
język niemiecki

 • Magister Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek germanistyka
 • Studia podyplomowe: Logopedia z emisją głosu, UŁ
 • Egzaminator maturalny w OKE
 • Kurs: In 6 Schritten zur akzentfreien  Aussprache
 • Zainteresowania/hobby: neurodydaktyka, robótki ręczne, podróże małe i duże

mgr Joanna Dyniak
język angielski, język angielski w biznesie
 • Magister Filologii Angielskiej UŁ
 • Egzaminator ósmoklasisty w OKE
 • Egzaminator maturalny w OKE
 • trener Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe


mgr Jarosław Osuchowski
język angielski

 • Magister Filologii Angielskiej, UŁ
 • Studia podyplomowe. Angielski w biznesie
 • Kurs mechatroniki
 • Kurs technik prezentacji
 • Kurs oceny osobowości
 • Kurs technik sprzedaży
 • Kurs NLP
 • Egzaminator ósmoklasisty
 • Inne osiągnięcia: III miejsce w biegach na orientację
 • Zainteresowania/hobby: robotyka i nowoczesne technologie

mgr Kamila Jasiak
język angielski
 • Magister Filologii Angielskiej, UŁ
 • Zainteresowania/hobby: nauka języka hiszpańskiego


mgr Monika Szymałkowska
język angielski

 • Magister filologii germańskie, UMK Toruń
 • Magister filologii angielskiej, UŁ
 • Egzaminator maturalny z j.angielskiego w OKE
 • Egzaminator ósmoklasisty z j.angielskiego w OKE

mgr Danuta Rokicka – Walczak
język angielski, język angielski w biznesie
 • Magister Filologii Angielskiej, UŁ
 • Magister Ekonomii, UŁ
 • Egzaminator ósmoklasisty w OKE
 • Egzaminator maturalny w OKE


mgr Mirosława Stańczyk
język francuski

 • Magister Filologii Romańskiej , UŁ, ze specjalnością nauczycielską i półspecjalizacją w zakresie języka włoskiego
 • Egzaminator maturalny w OKE,
 • Egzaminator ósmoklasisty w OKE
 • Inne osiągnięcia: laureaci w woj. konkursie z języka francuskiego, finaliści FAMI
 • Zainteresowania/hobby: literatura, film, teatr, świat roślin

mgr Adriana Tellez Garcia
język hiszpański
 • Magister zarządzania. Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas in Altamira, Tamaulipas, Mexico
 • Studia Podyplomowe Nadające kwalifikacje pedagogiczne, UNS Łódź
 • Zainteresowania/hobby: dobra muzyka, mocne kino i poznawanie kultur m.in. przez czytanie nowel


mgr Magdalena Kępa-Jakubiec
język niemiecki

 • Magister Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, kierunek germanistyka, UW
 • Egzaminator ósmoklasisty w OKE
 • Egzaminator maturalny w OKE
 • Zainteresowania/hobby: wędrówki po lesie, przydomowy ogródek warzywny, podróże małe i duże

mgr Agnieszka Pawłowska
język francuski
 • Licencjat z nauczania języka francuskiego Uniwersytet Łódzki- Kolegium Nauczycielskie 
 • Magister filologia romańska UAM w Poznaniu 
 • Studia podyplomowe. Podstawy przedsiębiorczości, UŁ
 • Zainteresowania/hobby:  podróże, kino, sport, pasjonatka języków romańskich: francuski, włoski, hiszpański oraz języka angielskiego


mgr Katarzyna Słowikowska
język angielski

 • Magister Pedagogiki Wieku Dziecięcego, UŁ, Wydział Nauk o Wychowaniu
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiegoator maturalny w OKE
 • Uniwersytet Łódzki – Kierunek: coaching Specjalizacja: Metody wspierania relacji międzyludzkich – coaching życiowy -studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie Kierunek: psychologia Specjalizacja: psychologia pozytywna – studia podyplomowe

mgr Anna Bartniak
język niemiecki, informatyka, podstawy przedsiębiorczości
 • Magister Pedagogiki. Dydaktyka Języków Obcych, WSHE Łódź
 • Język niemiecki. Kolegium Języków Obcych, UŁ
 • Studia podyplomowe. Podstawy przedsiębiorczości, UŁ
 • Studia podyplomowe. Informatyka, UŁ
 • Zainteresowania/hobby: wspólne wyprawy rowerowe z rodziną, tenis ziemny, strzelectwo


Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

mgr Ludwik Sikorski
wychowanie fizyczne, wychowanie prozdrowotne

 • Magister Pedagogiki Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, UŁ
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna WSHE – Łódź,
 • First Certificate English
 • Certificate in Advanced English
 • Instruktor pływania
 • Instruktor koszykówki
 • Instruktor triathlon
 • Ratownik WOPR
  Inne osiągnięcia:
 • Laureat ogólnopolskiego konkrusu Lider Animator
 • Trener kilku medalistów w triathlonie PL i Aga Group

mgr Michał Stępniewski
wychowanie fizyczne, wychowanie prozdrowotne
 • Magister Wydziału Nauk o Wychowaniu, specjalność: pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Instruktor kulturystyki
 • Instruktor pływania
 • Zainteresowania/hobby: sport, książki


mgr Aleksandra Dziubałtowska
wychowanie fizyczne, wychowanie prozdrowotne

 • Magister Pedagogiki Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, UŁ
 • Instruktor Lekkiej Atletyki
 • Licencjonowany sędzia sportowy Lekkiej Atletyki
 • Zainteresowania/hobby: zdrowe odżywianie, fitness, muzyka rockowa, taniec ludowy

mgr Michał Krymarys
wychowanie fizyczne, wychowanie prozdrowotne
 • Magister Wydziału Nauk o Wychowaniu, UŁ
 • Instruktorpiłki siatkowej,
 • Instruktor  pływania
 • Wychowawca wypoczynku
 • Inne osiągnięcia: Mistrzostwo Polski w siatkówce plażowej 2006 r., Mistrzostwo Polski w piłce plażowej Old-boy 2018 r., Mistrzostwo Polski jako trener Uczelni Medycznych z Umed Łódź w siatkówce halowej
 • Zainteresowania/hobby: filmy gangsterskie, muzyka filmowa, tatomaniak, kocha narty


mgr Antoni Krymarys
wychowanie fizyczne, wychowanie prozdrowotne

 • Magister Wychowania fizycznego, kierunek trenerski, AWF Poznań
 • Trener drugiej klasy piłki siatkowej
 • Instruktor piłki siatkowej
 • Instruktor pływania
 • Instruktor piłki ręcznej
 • Instruktor piłki nożnej
 • Instruktor piłki koszykowej
 • Instruktor lekkiej atletyki
 • Zainteresowania/hobby: sport, turystyka, działka, wnuki


Pozostali pracownicy szkoły

Renata Kasprzak-Majak   –  główna księgowa
Magdalena Lesiak   –  kierownik administr. – gosp.
Bogumiła Supa   –  pielęgniarka
Elżbieta Dacz   –  sekretarz szkoły
Łukasz Rudak   –  technik-informatyk
Aleksander Dyniak   –  woźny – konserwator
Małgorzata Bednarek   –  woźna – sprzątająca
Agata Joachimiak  –  woźna – sprzątająca
Małgorzata Pietras   –  woźna – sprzątająca
Andrzej Szymański   –  woźny – sprzątający