Nauczyciele i pracownicy szkoły

 • Dyrekcja

  • mgr Monika Brzezińska
   Wicedyrektor, Język polski, Historia
   • Magister Wydziału Filologii Polskiej UŁ
   • Studia podyplomowe z historii, UŁ
   • Studia podyplomowe „Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu”, UNS, Łódź
   • Kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa
   • Egzaminator OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty
  • ks. dr Marcin Czajkowski
   Dyrektor
   • Doktor Filozofii UNAV, Hiszpania
   • Magister Teologii UKSW, Warszawa
 • Zespół nauczania początkowego

  • mgr Katarzyna Piątkowska
   Nauczanie początkowe, Nauczyciel wspomagający
   • Magister Wydziału Nauk o Wychowaniu / Edukacja przez sztukę, UŁ
   • Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu- Pedagogika Wieku Dziecięcego i Muzyka
   • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia podyplomowe
  • mgr Katarzyna Słowikowska
   Nauczanie początkowe
   • Magister Pedagogiki Wieku Dziecięcego, UŁ, Wydział Nauk o Wychowaniu
   • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego
  • mgr Paulina Ogińska
   Pedagog
   • Studia wyższe na Wydziale Nauk o Wychowaniu kierunek Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza,
   • Studia podyplomowe z zakresu profilaktyki uzależnień,
   • Kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika,
   • Kursy: mediacje rodzinne, Stosowana Analiza Zachowania, terapia ręki, Trening Umiejętności Społecznych
  • mgr Piotr Koprowski
   nauczyciel wspomagający
   • Studia wyższe na Wydziale Humanistycznym kierunek Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza
   •  Kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika
   • Kurs kwalifikacyjny: Surdopedagogika
   • Kursy: Język migowy dla nauczycieli (III stopnie)
 • Zespół humanistyczny

  • mgr Agnieszka Socha
   Język polski
   • Magister Wydziału Filologii Polskiej, UŁ
   • egzaminator maturalny w OKE
  • mgr Magdalena Formejster
   Historia, Wiedza o społeczeństwie
   • Magister Historii UŁ, Etnografii UŁ i Geografii UŁ,
   • egzaminator maturalny z wiedzy o społeczeństwie w OKE,
   • egzaminator maturalny z historii w OKE,
   • ukończony roczny kurs Chrześcijański Wychowawca.
  • mgr Dorota Brzeska-Łasek
   Plastyka
   • Magister Wydziału Grafiki i Malarstwa, Wydział Sztuk Wizualnych w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi.
   • Twórczość w zakresie grafiki użytkowej i warsztatowej.
  • mgr Joanna Marlicka
   Język polski
   • Magister Filologii Polskiej  UŁ,
   • studia podyplomowe
    z wiedzy o kulturze Wydział Filologiczny UŁ,
   • egzaminator maturalny
    w OKE (funkcja lidera grupy egzaminatorów),
   • współpraca z Polskim Towarzystwem Dysleksji
  • mgr Monika Brzezińska
   Wicedyrektor, Język polski, Historia
   • Magister Wydziału Filologii Polskiej UŁ
   • Studia podyplomowe z historii, UŁ
   • Studia podyplomowe „Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu”, UNS, Łódź
   • Kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa
   • Egzaminator OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty
  • dr Tomasz Rosiński
   Historia, Wiedza o społeczeństwie
   • doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, UŁ
   • magister Wydziału Filozoficzno-Historycznego ze specjalizacją nauczycielską, UŁ
  • mgr Mirosław Stańczak
   • Mgr Sztuki. Absolwent Akademii muzycznej w Łodzi na wydziale wykonawstwa instrumentalnego i wokalno – aktorskiego.
   • Absolwent studium pedagogicznego Akademii Muzycznej
  • mgr Anna Trzeciak
   religia
   • KSW Warszawa, Kierunek teologia, specjalność nauczycielsko-katechetyczna
  • mgr Joanna Pomykalska
   nauczycielka języka polskiego
   • Magister Wydziału Filologii Polskiej UŁ
   • Studia podyplomowe „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu”
 • Zespół matematyczno - przyrodniczy

  • mgr Iwona Jóźwiak
   Biologia
   • Magister biologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UŁ
   • studia podyplomowe- Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
   • egzaminator maturalny w OKE
   • animator metody projektów w gimnazjum
  • mgr Agnieszka Rymarz
   Matematyka, Matematyka w zastosowaniach
   • Magister Wydziału Matematyki UŁ
   • egzaminator maturalny w OKE
   • animator metody projektów
  • mgr Agata Majchrzak
   Chemia, Przyroda
   • Magister Wydział Fizyki i Chemii, UŁ
   • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
   • studia podyplomowe z Chemii, UŁ
   • egzaminator maturalny w OKE
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
   • studia podyplomowe Przyroda w Liceum, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
   • animator metody projektów
  • mgr Mariola Santy
   Geografia
   • Magister Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi, na kierunku geografia nauczycielska, UŁ
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
   • egzaminator maturalny w OKE
   • studia podyplomowe z WOS-u
   • animator metody projektów w gimnazjum
  • mgr Andrzej Olczyk
   Fizyka
   • Magister Wydziału Fizyki UŁ
   • Studia podyplomowe z techniki oraz matematyki
   • Egzaminator maturalny w OKE
  • mgr Agnieszka Kędzierska
   Matematyka, Informatyka
   • Magister Wydziału Matematyki UŁ
   • Studia podyplomowe – technologia informacyjna i informatyka
  • Krzysztof Żurkiewicz
   Nauka gry w szachy
   • Licencjat – Studia pedagogiczne na Wydziale Nauk o Wychowaniu na specjalności Kultura Fizyczna i Zdrowotna
   • Instruktor nauki gry w szachy
   • Instruktor narciarstwa alpejskiego
  • mgr Monika Bogusławska
   Matematyka, Matematyka w zastosowaniach
   • Magister Matematyki UŁ
   • Egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki
   • Egzaminator w zakresie egzaminu ósmoklasisty z matematyki
   • Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki specjalnej
  • mgr inż Przemysław Śmiechowicz
   nauczyciel informatyki
   • Magister Wychowania technicznego,
   • WSP CzęstochowaInżynier kierunku Informatyka
   • WSHE ŁódźStudia Podyplomowe – Informatyka, PŁ Łódź
   • Studia Podyplomowe – Zarządzanie w oświacie, UŁ Łódź
  • mgr Paulina Piesiakowska
   nauczycielka geografii
   • mgr Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
   • egzaminator maturalny OKE
   • studia podyplomowe z Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Regionalnej na UŁ oraz z Ochrony Środowiska na Politechnice Łódzkiej
 • Zespół języków obcych

  • mgr Mirosława Stańczyk
   Język francuski
   • Magister Filologii Romańskiej , UŁ, ze specjalnością nauczycielską i półspecjalizacją w zakresie języka włoskiego,
   • egzaminator maturalny w OKE,
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
  • mgr Joanna Dyniak
   Język angielski, Język angielski w biznesie
   • Magister Filologii Angielskiej UŁ
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
   • egzaminator maturalny w OKE
   • trener Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
  • mgr Małgorzata Dąbrowska
   Język angielski, Język angielski w biznesie
   • Magister Wydziału Filologii Angielskiej UŁ
   • egzaminator maturalny w OKE
   • Kurs w zakresie Profilaktyki Uzależnień
  • mgr Danuta Rokicka – Walczak
   Język angielski, Język angielski w biznesie
   • Magister Filologii Angielskiej UŁ
   • Magister Ekonomii UŁ
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
   • egzaminator maturalny w OKE
  • mgr Alicja Żmudzka
   Język niemiecki
   • Magister Filologii Germańskiej UŁ
   • egzaminator maturalny w OKE
  • mgr Magdalena Kępa-Jakubiec
   Język niemiecki
   • Magister Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, kierunek germanistyka, UW
   • egzaminator gimnazjalny w OKE
   • egzaminator maturalny w OKE
  • mgr Adriana Tellez Garcia
   Język hiszpański
   • Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas in Altamira, Tamaulipas, Mexico
   • Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Pedagogiczne (w trakcie) – Uczelnia Nauk Społecznych ( UNS ) w Łodzi
  • mgr Monika Szymałkowska
   język angielski
   • Magister filologii germańskiej
   • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
   • Magister filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego
   • Egzaminator maturalny języka angielskiego
 • Zespół nauczycieli W-F

  • mgr Ludwik Sikorski
   Wychowanie Fizyczne, Wychowanie prozdrowotne
   • Magister Pedagogiki Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, UŁ
   • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – Łódź, licencjat
   • Instruktor: pływania, koszykówki, triathlonu
   • Ratownik WOPR
   • Laureat ogólnopolskiego konkrusu Lider Animator
  • mgr Antoni Krymarys
   Wychowanie Fizyczne, Wychowanie prozdrowotne
   • Magister Sportu AWF Poznań
   • Trener drugiej klasy piłki siatkowej
   • Instruktor: gimnastyki sportowej, pływania, lekkiej atletyki, piłki koszykowej, piłki nożnej, piłki ręcznej
   • Ratownik WOPR
  • mgr Michał Krymarys
   Wychowanie Fizyczne, Wychowanie prozdrowotne
   • Magister Wydziału Nauk o Wychowaniu, UŁ
   • Instruktor: piłki siatkowej, pływanie
   • TRENER w Stowarzyszeniu ŁKS – Siatkówka Żeńska- Juniorki
   Osiągnięcia:

   – Mistrzostwo Polski Seniorów w Siatkówce Plażowej w 2006r.
   – 4 miejsce w Mistrzostwach Polski w Siatkówce Plażowej w 2003r.
   – 5 miejsce w Mistrzostwach Polski w Siatkówce Plażowej w 2007r i 2008r.
   – Kadra Polski w Siatkówce Plażowej 2001 – 2007r.
   – Wielokrotny zwycięzca turniejów eliminacyjnych Mistrzostw Polski z cyklu Beachball
   – Dwunastokrotny udział w prestiżowych turniejach międzynarodowych „Swatch FIVB Worldtour”
   – Brązowy medalista Akademickich Mistrzostw Europy Tallin 2005
   – Wielokrotny medalista i Mistrz Akademickich Mistrzostw Polski

    

  • mgr Aleksandra Dziubałtowska
   Wychowanie Fizyczne, Wychowanie prozdrowotne
   • Magister Pedagogiki Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego UŁ
   • instruktor Lekkiej Atletyki
   • licencjonowany sędzia sportowy Lekkiej Atletyki
  • mgr Michał Stępniewski
   Wychowanie Fizyczne, Wychowanie prozdrowotne
   • Magister Wydziału Nauk o Wychowaniu,specjalność: pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
   • Instruktor: kulturystyki, pływania
 • Pozostali pracownicy szkoły

  Małgorzata Merino   -  pielęgniarka
  Elżbieta Dacz   -  sekretarz szkoły
  Łukasz Rudak   -  informatyk - technik
  Elżbieta Adamczyk   -  pracownik administracyjny - kadry
  Aleksandra Cywińska   -  woźna – sprzątająca
  Aleksander Dyniak   -  woźny - konserwator
  Agata Joachimiak  -  woźna – sprzątająca
  Renata Kasprzak-Majak   -  główna księgowa
  Magdalena Lesiak   -  kierownik administr. - gosp.
  Małgorzata Pietras   -  woźna – sprzątająca
  Andrzej Szymański   -  woźny – sprzątający