O nas

  • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

    znajduje się na terenie Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego w Łodzi przy ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156, zostało erygowane 2 marca 1999 roku dekretem Arcybiskupa Łódzkiego dr. Władysława Ziółka.

    Dyrektorem został mianowany ksiądz Prałat mgr Tadeusz Bednarek, a wicedyrektorem dr Teresa Lesiak. Od 2008 r. nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora, została nim mgr Małgorzata Szymańska. W latach 2015 – 2018 dyrektorem szkoły był ks. mgr Tomasz Wojciechowski. Od września 2018r. dyrektorem jest ks. dr Marcin Czajkowski, a wicedyrektorami mgr Małgorzata Szymańska i mgr Monika Brzezińska.