O nas

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

znajduje się na terenie Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego w Łodzi przy ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156.
Nasza „podstawówka” powstała 1 września 2017 roku, w wyniku reformy edukacji przywracającej po 20. latach istnienie ośmioletniej szkoły podstawowej.
Równocześnie z powołaniem do życia Katolickiej Szkoły Podstawowej stworzyliśmy Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II.
W skład Zespołu wchodziły: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące.
Od 1 września 2019 roku przestały istnieć gimnazja, w związku z czym nasz Zespół Szkół Katolickich obejmuje dwa etapy edukacji:
 8- letnią „podstawówkę” i  4- letnie liceum ogólnokształcące (3 -letnie liceum, po gimnazjum,  kończy naukę w 2022 roku).
Pierwszym dyrektorem  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II został mianowany ksiądz mgr Tomasz Wojciechowski (pełnił równocześnie funkcję dyrektora Zespołu Szkół Katolickich), a wicedyrektorem – mgr Małgorzata Szymańska. 
Od września 2018 r. dyrektorem jest ks. dr Marcin Czajkowski, wicedyrektorem – mgr Małgorzata Szymańska, a od roku 2019 – mgr Monika Brzezińska.