Oferta szkoły

CO NAS WYRÓŻNIA?

• wysoki poziom nauczania,
• doświadczeni nauczyciele z certyfikatami egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
• systemowe przygotowanie uczniów do egzaminów poparte wieloletnim doświadczeniem,
• edukacja w duchu „Budzącej się Szkoły”,
• dbałość o rozwój duchowy dzieci
• udział w programie Erasmus+,
• udział w programie eTwinning,
• drugi język obcy już od pierwszej klasy,
• nauka języka w grupach według zaawansowania,
• ocenianie procentowe lub kształtujące,
• duża liczba laureatów i finalistów konkursów i olimpiad,
• organizacja zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły,
• szeroki wybór zajęć sportowych w nowoczesnej hali,
• stała i profesjonalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
• świetnie wyposażone pracownie i biblioteka szkolna,
• obiady w szkole,
• strefy relaksu dla uczniów,
• spędzanie przerw na świeżym powietrzu w sezonie wiosenno-letnim,
• przyjazne wnętrza i atmosfera.
• możliwość uczestniczenia w spotkaniach Alpha i kursie biblijnym dla chętnych rodziców.

Zdjęcia naszej szkoły: https://sp.katolik.edu.pl/zdjecia-szkoly/ 

NASZA OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I-III

• zajęcia lekcyjne zawsze od 8:00 (jednozmianowość);
odrabianie pracy domowej w szkole oraz zajęcia dodatkowe do 15:00 w ramach czesnego, zawsze pod opieką nauczyciela,
• szafki na książki w salach i oddzielne na ubrania na korytarzu,
• dobrze wyposażona świetlica – od 7:00 do 17:00,
• bezpieczny dla dzieci dziedziniec wewnętrzny,
• język angielski (pięć godzin w tygodniu)
• język niemiecki lub francuski (jedna godzina w tygodniu),
• zajęcia szachowe,
• wyjścia i wyjazdy edukacyjno-kulturalne,
• koła: teatralne, taneczne, rozwijające kreatywność, plastyczne, muzyczne, rozwijające pamięć i inne,
• gimnastyka korekcyjna i zajęcia sportowe w nowoczesnym ośrodku,
• zajęcia logopedyczne, terapia ręki, muzykoterapia, trening umiejętności społecznych (w razie potrzeby),

Nasze obiekty sportowe: https://sp.katolik.edu.pl/osrodek-sportowy/

DODATKOWE PŁATNE ZAJĘCIA
(w zależności od zainteresowania)

• atrakcyjne zajęcia świetlicowe 15:00 – 17:00,
• obiady w szkole,
• karate,
• zajęcia lekkoatletyczne,
•  basen,
•  robotyka, programowanie, Minecraft
•  Łódzka Akademia Futbolu,
• gra na gitarze.

NASZA OFERTA DLA KLAS IV-VIII:

• nauka strategii i technik uczenia się w klasie IV,
• język angielski (pięć godzin w tygodniu),
• język niemiecki lub francuski (dwie godziny w tygodniu w klasach IV-VI, trzy godziny w tygodniu w klasach VII-VIII),
• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: język hiszpański, szachy, koło teatralne, koła przedmiotowe, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, zajęcia muzyczne i nauka gry na gitarze,
• wyjścia i wyjazdy edukacyjno-kulturalne,
• profesjonalne przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową,
• próbne egzaminy ósmoklasisty, które pomagają oswoić się z formą egzaminów i zmniejszyć stres,
• możliwość rozpoczęcia nauczania w grupie dwujęzycznej od klasy siódmej

Nasze obiekty sportowe: https://sp.katolik.edu.pl/osrodek-sportowy/

NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne to  innowacyjna forma nauczania języka obcego. Polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym, jak i obcym oraz dążeniu do posługiwania się swobodnie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym.

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego w naszej szkole?

 • rozwój kompetencji językowych;
 • swobodne posługiwanie się językiem obcym;    
 • przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach średnich;
 • osiąganie wysokich miejsc w konkursach językowych;

Jak wygląda realizacja nauczania dwujęzycznego w naszej szkole?

 • zajęcia z języka angielskiego odbywają się w wymiarze 5 godzin tygodniowo;
 • wybrane treści programowe z trzech przedmiotów wykładane są w dwóch językach – języku angielskim i polskim: geografia, wychowanie fizyczne. W planach kolejne przedmioty.
 • stosujemy aktywizujące metody pracy i nowoczesne techniki nauczania;
 • organizujemy wycieczki zagraniczne, warsztaty językowe Euroweek.

Jak wygląda rekrutacja?

Kandydaci napiszą test z języka angielskiego oraz test predyspozycji językowych. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie min. 80% z testu języka angielskiego oraz min. 75% z testu predyspozycji.

W przypadku, gdy zbyt mała liczba uczniów osiągnie takie wyniki, zastrzegamy sobie prawo przyjęcia uczniów z najwyższymi wynikami.

W przypadku zaś, gdy liczba uczniów, którzy osiągną ten wynik, będzie przekraczać ilość dostępnych miejsc w klasie, zastrzegamy sobie prawo przyjęcia 24 osób z najwyższymi wynikami.

W przypadku uzyskania takiego samego wyniku kwalifikującego do przyjęcia do klasy dwujęzycznej przez uczniów naszej szkoły i kandydatów z zewnątrz pierwszeństwo mają uczniowie naszej szkoły.

Czym jest sprawdzian predyspozycji językowych?

Przy naborze do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim sprawdzian predyspozycji językowych składać się będzie z dwóch części:

 1. Testu określającego predyspozycje językowe
 2. Testu sprawdzającego stopień znajomości języka angielskiego 

Sprawdzian odbywa się w formie pisemnej i trwa ok. 60 minut. 

Test określający predyspozycje językowe

Test predyspozycji językowych nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich szeroko rozumianych, umiejętności językowych. Test przeprowadzany jest w języku polskim, lecz zawiera też zadania w językach sztucznych bądź mało znanych

Co jest badane podczas sprawdzianu predyspozycji językowych?

 • pamięć, 
 • rozumienie tekstu oraz relacje składniowe (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań „rozsypanego tekstu”), 
 • rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych, znajdujących się w znanym kontekście tekstowym), 
 • wyobraźnia i domysł językowy, 
 • selekcja informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji), 
 • rozumowanie przez analogię, 
 • dedukcja językowa (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych i teksty w różnych językach). 

Test sprawdzający stopień znajomości języka angielskiego 

 • Test z języka angielskiego sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów zdobyte w ciągu sześciu lat nauki języka angielskiego w szkole podstawowej, 
 • Badane są umiejętności: słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem, reagowania na wypowiedź, tworzenia wypowiedzi pisemnej, stopień znajomości struktur gramatyczno – leksykalnych.

Kiedy odbędzie test sprawdzający kompetencje i predyspozycje językowe?

 • Test odbędzie się w drugiej połowie kwietnia w szkole. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o szczegółowym terminie w drugiej połowie marca.

Przykładowy sprawdzian predyspozycji językowych.

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Ostatnio dodane