Spelling Bee - regulamin

10 stycznia 2020

REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I. ORGANIZATOR

Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi, ul. K.K.Baczyńskiego 156. www.katolik.edu.pl

II. ADRESAT KONKURSU

Uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych z województwa łódzkiego

III. CELE KONKURSU

− Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów

− Promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom znajomości ortografii języka angielskiego

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja konkursowa będzie oceniać znajomość pisowni i umiejętność literowania słów w języku angielskim objętych podstawą programową dla szkół podstawowych.

V. OBOWIĄZUJĄCA (lub ZALECANA) LITERATURA

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Etap szkolny: 5. lutego 2020 roku

Etap międzyszkolny: 11. lutego 2020 roku

Etap I SZKOLNY – dla szkół, w których liczba chętnych do udziału w konkursie przekracza 5 uczniów.

1. Eliminacje szkolne są przeprowadzane w formie pisemnego dyktanda.

2. W dniu 4.02 2020 ( wtorek poprzedzający eliminacje szkolne) Organizator konkursu przesyła drogą elektroniczną do zgłoszonych szkół tekst dyktanda z instrukcją dla nauczyciela.

3. W dniu eliminacji szkolnych (5.02.2020 r.) uczestnicy piszą tekst dyktowany przez wyznaczonego nauczyciela – członka Szkolnej Komisji Konkursowej.

4. Tekst będzie zawierał 130 do 160 słów, w tym nazwy własne, które nauczyciel będzie literował. Dopuszczalna jest pisownia brytyjska lub amerykańska.

5. Do eliminacji międzyszkolnych Szkolna Komisja Konkursowa zakwalifikuje od 3 do 5 uczniów, którzy popełnili najmniejszą ilość błędów.

6. Do 7 lutego 2020 roku Szkolna Komisja Konkursowa przesyła Organizatorowi drogą elektroniczną nazwiska zakwalifikowanych uczniów oraz nazwisko nauczyciela wyznaczonego do opieki nad uczniami podczas kolejnego etapu.

Etap MIĘDZYSZKOLNY

1. Etap międzyszkolny będzie miał formę ustną. Odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 11. lutego 2020 o godzinie 9.00.

2. Zakwalifikowani uczniowie wezmą udział w konkursie literowania słów. Będzie on polegał na ustnym literowaniu słów wylosowanych przez uczestnika konkursu, podawanych ustnie przez członka Międzyszkolnej Komisji Konkursowej. Podczas eliminacji, wzorem konkursów przeprowadzanych w USA, obowiązywać będzie zasada tzw. nagłej śmierci (sudden death) – uczeń , który źle odpowie, wypada z gry.

3. W trakcie eliminacji Komisja wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc.

4. Ogłoszenie listy finalistów i laureatów I Konkursu Ortograficznego z Języka Angielskiego Spelling Bee oraz PODSUMOWANIE i WRĘCZENIE NAGRÓD nastąpi w dniu eliminacji, tj. 11. lutego 2020 roku.

VII. TERMINARZ KONKURSU

Zgłoszenie szkoły do konkursu – do 03.02.2020 r.

Przesłanie tekstu dyktanda – 04.02.2020 r.

Eliminacje szkolne – 05.02.2020 r.

Przesłanie do Organizatora list uczestników eliminacji międzyszkolnych do 07.02.2020 r.

Eliminacje międzyszkolne – 11.02.2020 r.

VIII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU

Informację o chęci UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE należy przesłać pocztą elektroniczną na adres sp@katolik.edu.pl do dnia 03.02.2020 r.

IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI II ETAPU i FINAŁU

Siedziba Organizatora: Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II

91-170 Łódź

ul. K.K.Baczyńskiego 156

X. NAGRODY

Laureaci i finaliści konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. Ich nauczyciele i szkoły zostaną uhonorowani dyplomami.

XI. UWAGI KOŃCOWE

Każdy uczeń przystępując do eliminacji konkursowych zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej.

Międzyszkolna Komisja Konkursowa

mgr Małgorzata Szymańska wicedyrektor szkoły

mgr Joanna Dyniak

mgr Danuta Rokicka-Walczak

Olimpus mitologicznySrebrna tarcza dla naszego Liceum!
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Ostatnio dodane